+421 940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

 

Správca osobných údajov

 • Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Nábytok Pegas s.r.o., so sídlom Vratimovská 618, 739 34 Václavovice, IČO: 06296505, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom Ostrava, oddiel C, vložka 71410.

 

Kontaktné údaje správcu: Nábytok Pegas s.r.o. , Vratimovská 618, 739 34, Václavovice, Tel: 724 888 180

Pošta meilová pegas@nabytok-pegas.sk

 

Osobné údaje

 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby.
 • Spracúvame len základné osobné údaje, ktoré nám poskytnete.
 • Ak nám poskytnete údaje tretej strany, je vašou povinnosťou informovať o tom dotknutú osobu a musíte mať jej súhlas s ochranou jej osobných údajov.
 • Osobné údaje spracúvame len na základe vami poskytnutých údajov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie uzatvorenej zmluvy.
 • Tieto údaje zahŕňajú - meno, priezvisko, adresu, miesto doručenia, telefónne číslo, e-mail.
 • Všetky údaje poskytujete dobrovoľne.
 • Ak ste klientom spoločnosti Nábytok Pegas s.r.o. (napr. ste si u nás objednali), môžeme použiť vami poskytnuté osobné údaje na zasielanie marketingovej komunikácie.
 • Ak si neželáte dostávať tieto údaje, vaše údaje budú na vašu žiadosť vymazané - ak s tým nesúhlasíte, vaše údaje budú vymazané. Tieto oznámenia vám už nebudú zasielané.
 • Upozorňujeme, že výmaz sa netýka osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ potrebuje na plnenie svojich povinností uložených zákonom alebo na ochranu svojich oprávnených záujmov.

 

 

Internetový obchod www.nabytok-pegas.sk nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu (rodiča alebo opatrovníka).

 

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky:

 • ide o údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky na základe návštevy našej webovej stránky.
 • Sú to napr. iP adresa, čas a dátum prístupu na našu stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači alebo. operačný systém, zobrazené produkty atď..
 • Tieto informácie sú však anonymné a nie je možné zistiť, ktorá osoba navštívila naše webové stránky.
 • ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

  1.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

  1.2. Kupujúci súhlasí s uskladnením tzv. cookies v jeho počítači. V prípade, že nákup je možné uskutočniť na webovej stránke a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez uloženia tzv. cookies v počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať

 

Kamerový systém:

 • Naše priestory a vonkajšie plochy sú monitorované kamerovým systémom s online prenosom a záznamom.
 • Kamerový systém je v našich priestoroch zavedený z bezpečnostných dôvodov, prevencie a tiež na objasnenie prípadných nezákonných činností.
 • Prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť Nábytek Pegas s.r.o.

 

Ukladanie osobných údajov

 • Osobné údaje týkajúce sa vašej osoby spracúva spoločnosť na účely vykonávania obchodnej činnosti.
 • Uchovávajú sa počas obdobia, ktoré vyžaduje zákon o archivácii a ďalšie súvisiace právne predpisy.

 

Ostatní príjemcovia osobných údajov

 • V prípade, že sa osobné údaje môžu prenášať tretím stranám v rozsahu potrebnom na účely plnenia zmluvy (napr.subdodávateľov atď.).
 • Naša spoločnosť spolupracuje s externými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú pri plnení zmluvy (napr. dopravné spoločnosti atď.).
 • Spoločnosť starostlivo vyberá svojich partnerov, ktorým zveruje vaše údaje a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim údajom alebo k ich inému zneužitiu.

 

Vaše práva

 • Ako fyzická osoba máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a informáciám o tom, aké údaje o vás prevádzkovateľ spracúva.
 • Máte právo požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo o obmedzenie ich spracovania.

Jednou z hlavných priorít našej spoločnosti je zaistenie bezpečnosti našich klientov. Túto bezpečnosť nám pomáhajú zabezpečiť technické a mechanické prostriedky na zabezpečenie vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom našich klientov majú len oprávnené osoby, ktoré sú viazané dohodami o mlčanlivosti.Osobné údaje používame len pre potreby prevádzkovateľa eshopu a na zabezpečenie realizácie objednávky.