+421 940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tento eshop prevádzkuje:

Nábytek Pegas s.r.o Vratimovská 618,739 34 Václavovice,ČR IČ: 06296505, DIČ: CZ06296505 ,Zapísané v OR na KS v Ostrave, oddiel C, vložka 71410

www.nabytok-pegas.sk

pegas@nabytok-pegas.sk

 

 

1.Všeobecné ustanovenia

 • Tieto podmienky definujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim www.nabytok-pegas.sk, ktoré sú pre obe strany záväzné.

 

2. Objednávanie tovaru

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a požiadaviek uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva vzniká formálnym potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky - množstva tovaru, výšky ceny, nákladov na dopravu, vzdialeností atď., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. písomne alebo telefonicky.
 • Objednávka sa považuje za neplatnú, ak kupujúci odmietne vykonať autorizáciu požadovaným spôsobom.
 • Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade chyby v cenotvorbe.
 • Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane nesplní svoju povinnosť prevziať tovar a zaplatiť cenu.
 • Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky na www.nabytok-pegas.sk kupujúci dáva súhlas so zhromažďovaním a archiváciou osobných údajov a jeho nákupov od potvrdenia objednávky predávajúcim začína plynúť dodacia lehota.
 • Cena tovaru je bez dekorácií, spotrebičov, pevného vnútorného vybavenia.

 

3. Ceny a platby

 • Doprava pred domom po celej SR:
 • pri objednávkach o výši do 63 EUR - 8 EUR
 • pri objednávkach o výši od 63-do 212 EUR - 13 EUR
 • pri objednávkach o výši nad 212,- EUR - 26 EUR
 • osobný odber na Slovensku není možný.
 • poplatok za dobierku - 2 Eura (platba bankovým prevodom, on-line kartou a splátkový predaj zdarma)
 • Preprava sa uskutočňuje na adresu (Slovenskej republiky) uvedenú v objednávke, k prvým dverám. Nezahŕňa výnos tovaru. Naši vodiči Vám radi pomôžu s odnosom tovaru po vzájomnej individuálnej dohode na základe primeraného ohodnotenia, podľa povahy tovaru a miestnej dizpozicii . Táto možnosť nie je k dispozícii pre tovar, ktorý nie je možné odniesť jednou osobou, z dôvodu miestnej dostupnosti a pre ťažký, alebo objemný tovar (ťažké alebo veľké balíky, pohovky, rohové súpravy). V tomto prípadě musí byť výnos tovaru individuálne dohodnutý pri objednávke (nie pri dovoze tovaru na adresu zákazníka).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky sa posielajú od 1.1.2022 na dobierku 20 EUR klientom, po výbere môže klient vrátiť aj na dobierku 20 EUR, alebo pri doručení tovaru, kde bude táto suma odpočítaná a klient si ušetrí cestu na poštu.

 • Preprava, ak tovar už bude prepravovaný (nakládka sa vykonáva aspoň deň vopred, keď je klient kontaktovaný telefonicky a ak sa nedovoláme, je zaslaná SMS) bude účtovaná znova, kvôli zmarenej preprave, následné prekládky vodičom, aby sa dostal k ďalšiemu tovaru, ktorý je stanovený a potrebné zbytočné vykladanie.
 • Ceny sú uvedené na webovej stránke www.nabytok-pegas.sk sú platné v čase objednávky.
 • Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo zaplatením celej sumy v hotovosti v predajni predávajúceho alebo vodičovi.
 • Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži aj ako daňový doklad a dodací list.
 • Kupujúci môže prevziať tovar až po úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, že kupujúci uhradí platbu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie, zálohu zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota závisí od spôsobu vrátenia (prevod, poštový prevod).
 • V prípade objednávok klienta a ich kompletizácie , môže byť účtovaný storno poplatok vo výške 10 %, ak klient zruší objednávku po jej naskladnení dodávateľmi v našom sklade, a to z dôvodu nákladov vzniknutých pri skladovaní a realizácii tejto objednávky.
 • Ak je pri položke uvedená nulová cena alebo je uvedená nezvyčajne nízka cena, vyhradzujeme si právo objednávku nespracovať alebo ak ide o chybu pri importe ceny.

 

4. Cena komunikácie

 • Cena za komunikáciu, keď klient volá na našu linku, je cena tarify klienta. Neúčtujú sa žiadne poplatky

 

Spôsoby platby:

1. Bankovým prevodom:

 • Ak platíte bankovým prevodom, najprv vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorú vám zašleme e-mailom.
 • Na zálohovej faktúre budú uvedené všetky iniciály a číslo účtu, na ktorý sumu uhradíte.
 • V prípade objednávky zadanej na výrobu alebo objemnejšieho tovaru môže byť klient požiadaný o zálohu vo výške 20-30 percent na účely individuálneho vyzdvihnutia, pri výrobe v konkrétnej kombinácii a v rámci zálohy toto potvrdenie o jej odvoze, alebo pri objemnejšom tovare na prepravu.
 • Ide o zmluvu o dielo.

 

2. Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru:

 • Pri osobnom odbere alebo pri prevzatí od prepravnej služby na adrese zákazníka.

 

3. Platba kartou pri prevzatí tovaru:

 • Pri osobnom odbere alebo pri prevzatí od prepravnej služby na adrese zákazníka.

 

4. Platba kreditnou kartou on-line alebo kliknite na svoje internetové bankovníctvo v košíku:

 • Platba kreditnou kartou ihneď po odoslaní objednávky prostredníctvom platobnej brány.
 • https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
 • v košíku v kroku 2. zadáte buď :
  -platba online a zadanie údajov o kreditnej karte
  -platba cez tlačidlo svojho internetového bankovníctva, kde budete presmerovaní do svojho internetového bankovníctva cez platobnú bránu
 • Kontaktné údaje spoločnosti ComGate Payments, a.s., vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy pre prípadné sťažnosti alebo otázky týkajúce sa platieb:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

 

 

5. Záruka

 • Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je k dispozícii online katalóg na webovej stránke www.nabytok-pegas.sk uvedené inak pre daný výrobok, je záručná doba pre výrobky všetkých značiek 24 mesiacov.
 • Ak je tovar zakúpený pre spoločnosť, záruka je 6 mesiacov.
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodbornou alebo neopatrnou manipuláciou, používaním výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, prírodnými katastrofami.
 • Ak sa na nábytku vyskytnú chyby, nábytok nemontujte - z dôvodu možnosti reklamácie jednotlivých dielov.
 • Miesto, kde môžete podať žiadosť, je. kontakty Václavovice, Vratimovská 618, 739 35

 

6. Vrátenie tovaru ve 14 dnech

viz informace : TU

 

7. Tovar

 • Čalúnnické látky a farebné odtiene dreveného nábytku sa môžu líšiť od skutočnosti (z technických dôvodov, nastavenia monitora, veku, osvetlenia v miestnosti atď.).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu odtieňa čalúnenia a dreva v závislosti od výrobných zmien výrobcu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
 • Ponúkané produkty môžu mať toleranciu v uvedených rozmeroch v, š, h o veľkosti 5%, týka sa to čalúneného aj tvrdého nábytku.
 • Taktiež sa môže stať, že pri dvoch dodávkach rovnakého farebného odtieňa v rôznom čase môže dôjsť v dôsledku inej šarže materiálov k rozdielu vo farbe a štruktúre, ktorý nemožno ovplyvniť a ani reklamovať.
 • Fotografia tovaru je ilustračná a výrobca si vyhradzuje právo na úpravu tovaru
 • Dekorácia nie je súčasťou výrobku.
 • Prípadný rozdiel v odtieni farieb obrázkov na internete a skutočných farieb v reálnom živote môže byť spôsobený nastavením monitora alebo prevodom do elektronickej podoby. Môže byť spôsobený aj vplyvom rôznych svetelných podmienok pri fotografovaní a reálnym posúdením farieb pri doručení, preto sa nepovažuje za dôvod na reklamáciu, pretože nemáme možnosť tieto vplyvy ovplyvniť ani reálne posúdiť (klient môže využiť vrátenie v zákonnej lehote).

8. Informačné oznámenia (EET)

 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe.
 • Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

 

9. Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že súhlasí s cenou za objednaný tovar vrátane všetkých nákladov na dopravu a prepravu a so všetkými podmienkami v znení platnom v čase vyhotovenia a odoslania objednávky.
 • kupujúci je viazaný zaslanou objednávkou počas lehoty určenej na dodanie tovaru.
 • Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že pokiaľ nie je v obchodných podmienkach výslovne uvedené inak, ich práva a povinnosti sa riadia Obchodným zákonníkom, najmä § 409 a nasl.
 • Uvedené termíny dodania tovaru sú len informatívne a sú spresnené telefonicky (na požiadanie je termín potvrdený písomne) a nie sú záväzné, pretože dostupnosť v súčasnosti 15 000 položiek a mnohých výrobcov a dodávateľov sa môže priebežne meniť a nie je vždy reálne ich zabezpečiť.
 • Tovar, ktorý je uvedený ako skladom, sa môže nachádzať aj v externých skladoch u dodávateľov.
 • Klient nemôže tvrdiť veci, ktoré neuvádzame, a iba odvodzovať informácie (napr. farebný odtieň položky uvedený ako strieborný alebo strieborný neznamená, že je strieborný , atď.)
 • Žiadosti o potvrdenie alebo predloženie dokumentov podliehajú individuálnemu poplatku.

 

Dodacie podmienky

1. Čas dodania

 • Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky za predpokladu, že sú doručené všetky dokumenty potrebné na jej včasné spracovanie.
 • Predávajúci si vyhradzuje dodaciu lehotu 0-10 týždňov z dôvodu veľkej variability výrobkov (týka sa to čalúneného nábytku alebo iného sortimentu, počas vianočných sviatkov alebo z iných dôvodov, keď výrobcovia a dodávatelia nie sú schopní odhadnúť reálne dodacie lehoty).
 • Termíny dodania uvedené pri jednotlivých položkách majú len informatívny charakter a nie sú záväzné.
 • Po odoslaní objednávky vás budeme najneskôr nasledujúci pracovný deň telefonicky kontaktovať a oznámime vám predpokladaný dátum dodania.
 • V prípade požiadavky na expresnú realizáciu objednávky kontaktujte našich pracovníkov na tel. +421 940 499 552.
 • Ak predávajúci nedodá tovar v stanovenej lehote 0-7 týždňov, oznámi to kupujúcemu a zároveň mu oznámi predbežný termín dodania alebo ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade však musí o schválenie požiadať predávajúci.

 

2. Dodanie tovaru

 • Predávajúci bude informovať kupujúceho o dodaní tovaru telefonicky, e-mailom, faxom pred dodaním tovaru.
 • V prípade objednávky na výrobu alebo väčšieho objemu a hmotnosti môže byť zákazník požiadaný o zálohu vo výške 20-30 % z ceny tovaru. Aj z dôvodu jeho individuálnej prípravy v špecifickej kombinácii a pod zálohou tohto potvrdenia o jeho odstránení .
 • Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb na montáž objednaného tovaru, na riadne prevzatie tovaru, na kontrolu neporušenosti obalov, počtu balení a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne informovať zodpovednú osobu (vodiča).
 • Podpisom faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka splnila všetky vyššie uvedené podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie poškodenia obalu zásielky sa nebude prihliadať.
 • Faktúra slúži aj ako daňový doklad.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne skontrolovať dodaný tovar a v prípade nekompletnosti tovaru podať písomnú správu - max. e-mailom. do 2 pracovných dní odo dňa doručenia.
 • Neskoršie nároky nebudú vyrovnané.
 • Ak kupujúci nebude môcť prevziať tovar v stanovený deň, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa dodania (z dôvodu plánovania trasy, vyťaženia auta atď.).
 • Ak kupujúci odmietne prevziať tovar, ak ho nemožno zastihnúť na kontaktnej adrese, predávajúci si uplatní nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru.
 • Preprava, ak už bude tovar prepravovaný (nakládka je minimálne deň vopred, kedy je klient telefonicky kontaktovaný a ak sa neozveme, je zaslaná SMS), bude opäť spoplatnená, a to z dôvodu zmarenej prepravy, následnej prekládky vodičom a nutnej zbytočnej vykládky (tovar do 5000 Kč - 290 Kč, nad 5000 Kč - 490 Kč, v prípade bezplatnej prepravy je táto preprava už zahrnutá v cene tovaru a bude tiež reklamovaná a bude tiež reklamovaná viď predchádzajúce informácie).Táto suma sa bude požadovať aj v prípade, že tovar spĺňa uvedené parametre a nie je prijatý. To neplatí v prípade dodania poškodeného tovaru.

 

3. Ďalšie ustanovenia

 • Tovar sa doručuje pred dom kupujúceho v závislosti od dostupnosti vozidla.
 • Vodič obvykle jazdí bez Spolujazdca, takže nie je schopný vynášať tovar po domoch alebo poschodiach.
 • Naša spoločnosť je schopná zabezpečiť dodanie tovaru, ktorý je uvedený v čase objednávky.
 • Záujem o odvoz alebo montáž je potrebné uviesť v poznámke pri objednávaní tovaru.
 • Po prijatí objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu predbežnú kalkuláciu.
 • Cena - individuálne podľa tovaru a miestnej dispozície
 • Tovar uvedený ako skladom sa môže nachádzať aj v externých skladoch dodávateľov.
 • Služba Take-out je za príplatok, predajca si vyhradzuje právo túto službu odmietnuť z časových alebo kapacitných dôvodov.
 • Záloha sa používa na pokrytie nákladov na zabezpečenie, skladovanie a manipuláciu s tovarom v prípade jeho nevyzdvihnutia. Taktiež za administratívne práce spojené s realizáciou a dokončením zákazky.
 • Objednávka na montáž a odvoz je záväzná, ak je táto služba pri dovoze tovaru odmietnutá, predávajúci bude kupujúcemu účtovať náklady spojené s odmietnutím.

 

Ošetrenie čalúneného nábytku

 • predĺženie životnosti tkaniny pravidelným ošetrovaním a čistením
 • prach nemá priaznivý vplyv na materiál čalúnenia
 • priame slnečné svetlo škodí textilným vláknam aj farbám, preto sa odporúča používať závesy, markízy a žalúzie, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu
 • pri čistení je potrebné dodržiavať postup predpísaný výrobcom čistiacich prostriedkov
 • škvrny sa musia okamžite odstrániť
 • ošetrovať textílie len prípravkami určenými na tento účel
 • škvrny neutierajte, len ich povysávajte čistou, najlepšie bielou handričkou
 • nečistite náterový materiál kefou s drsnou textúrou
 • pri čistení nepoužívajte benzínové čistiace prostriedky
 • chrániť krycí materiál pred ostrými predmetmi
 • bočná konštrukcia operadla nie je určená na sedenie
 • typy pohoviek nie sú určené na každodenné spanie
 • Bežný rozdiel vo farbe alebo štruktúre nie je reklamovateľnou vadou čalúnenia, drevených alebo dyhovaných materiálov; drobné rozdiely vo vzore alebo farebnom tóne nie sú reklamovateľnou vadou prírodných, textilných materiálov, najmä v prípade tovaru objednaného dodatočne.
 • Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu vody alebo vodnej pary, sálavého tepla, priameho slnečného tepla a UV žiarenia.
 • Výrobky musia byť vodorovné, nerovný povrch musí byť obložený.
 • Rozmerové rozdiely čalúneného nábytku v rámci tolerancií nie sú dôvodom na reklamáciu.
 • Dovozca si vyhradzuje právo na drobné odchýlky v technológii predávaného tovaru.
 • Prirodzené starnutie čalúnnického materiálu alebo kože, usne, ekokože (rôzne prejavy blednutia, praskania, rozmerových zmien, rozťahovania, tuhnutia, krehkosti) nie je chybou materiálu a nemožno ho zamieňať s jeho životnosťou.
 • Zvukové prejavy (poťahové látky, kovové alebo drevené časti) na výrobku nie sú reklamovateľnou vadou.
 • Pre dlhú životnosť poťahovej látky nesmie dôjsť k priamemu kontaktu ľudskej pokožky s povrchom poťahovej látky, postupnému vnikaniu ľudského potu, mastnoty a nečistôt pri nadmernom potení, vnikaniu nečistôt, mastnoty z ľudských vlasov, znečisteniu povrchu poťahovej látky domácimi zvieratami, zašpineniu a znečisteniu povrchu od oblečenia užívateľov, na ktorom môže byť farba nedostatočne fixovaná, zašpineniu a znečisteniu od posteľných prikrývok a iných odhodených predmetov, poškriabaniu a roztrhnutiu poťahovej látky rôznymi predmetmi (kľúče, topánky, nity, klince, škrabky), pádom, odreninami a hrubými nárazmi pri premiestňovaní, manipulácii a preprave, poškodeniu vonkajšími vplyvmi - ohňom, cigaretou, zaplavením vodou.

 

Na odstránenie nečistôt odporúčame:

 • Slabý roztok mydla, suchá pena - najlepšie špeciálne prípravky na čalúnený nábytok (špeciálne obchody , drogérie).
 • Pri týchto výrobkoch postupujte podľa pokynov na poťahovej látke, čistite po smere vlasov (nikdy nečešte krúživými pohybmi), neumývajte (väčšie množstvo vody môže výrobok znehodnotiť), nežehlite.

 

Ošetrenie dreveného, dyhovaného a laminátového nábytku

 • výrobok nečistite abrazívnymi prostriedkami, organickými rozpúšťadlami ani inými agresívnymi chemikáliami.
 • Ak si nie ste istí vhodnosťou čistiaceho prostriedku, nepoužívajte ho !!

 

 

 • Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu vody alebo vodnej pary, sálavého tepla, priameho slnečného tepla a UV žiarenia.
 • Prach z nábytku odstráňte čistou, mäkkou prachovkou, ktorá nemá abrazívny účinok.
 • Čistenie by sa malo vykonávať bežnými čistiacimi prostriedkami a potom utrieť do sucha.
 • Z času na čas skontrolujte a utiahnite všetky skrutky a skrutky na výrobku, aby ste zabezpečili dlhšiu životnosť výrobku.
 • Ak je podlaha nerovná, je potrebné upraviť dvere vyrovnaním pomocou nastavovacích skrutiek na závese dverí.
 • výrobky musia byť vodorovné a nerovnosti musia byť rovné.
 • V prípade výrobku s posuvnými dverami musí byť skrinka umiestnená do úrovne, ktorá zabezpečí ľahký chod dverí.
 • Chybou pre sťažnosť nie sú zvukové prejavy.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym skladovaním, skutočnou prepravou, manipuláciou, nesprávnou montážou zo strany spotrebiteľa a nesprávnym používaním.

 

 

1. Povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný dodaný tovar bezodkladne skontrolovať a prípadné zistené vady čo najskôr oznámiť predávajúcemu.
 • Neúplnosť tovaru je potrebné nahlásiť do 2 pracovných dní odo dňa doručenia, neskoršie reklamácie sa nebudú vybavovať.
 • V súvislosti s reklamáciou sa za nesprávne pripravený alebo nevhodný priestor na inštaláciu tovaru (rovnosť podláh, stien, nosnosť podláh a stien, vlhkosť atď.).
 • Ak sa na nábytku vyskytnú akékoľvek chyby, žiadame vás, aby ste v montáži nepokračovali, aby sme mohli nábytok vymeniť alebo nahradiť. reklamácie chybných dielov.
 • V prípade, že si klient neprevezme reklamovaný tovar (klient je o tom písomne informovaný e-mailom alebo SMS), bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške: do 20 kg - 8,5 EUR/mesiac, nad 20 kg - 20,5 EUR/mesiac.
 • Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať jednotlivé časti po vybalení. V prípade, že zistí chybu, má právo uplatniť reklamáciu.
  Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu, ak zákazník zistí chyby po nesprávnej inštalácii.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať jednotlivé diely po vybalení a pred montážou.

 

2. Povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci rozhodne o reklamácii do 30 pracovných dní od dodania reklamovaného tovaru.
 • Kupujúci bude informovaný e-mailom, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 • Sťažnosti sa vybavia čo najskôr k spokojnosti zákazníka, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatie reklamovaného tovaru, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 • Ak predávajúci nie je schopný dodržať zákonnú lehotu, bude kupujúceho informovať včas, aby mohol reklamáciu vyriešiť individuálne.

 

3. Spôsob vybavovania reklamaci

Reklamační podmínky: TU

Reklamaci možno podať týmito spôsobmi:

 • Doručenie tovaru zmluvným prepravcom na adresu predávajúceho: pobočka Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00, vrátane popisu poškodeného tovaru pre správne posúdenie oprávnenosti reklamácie a začatie reklamačného konania.
 • E-mailom a doručením tovaru na našu pobočku Ostrava Hrabová, U řeky 829 720 00, vrátane popisu poškodeného tovaru pre správne posúdenie oprávnenosti reklamácie.
 • Osobným odovzdaním na pobočke Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00 v pracovnom čase (dni od 9:00 do 15:00).

Kupujúci je povinný uviesť a zdokladovať reklamáciu:

 • Objednávacie číslo
 • Kópia faktúry
 • Vyplnený formulár žiadosti
 • Stručný opis závad tovaru (ak je to možné, priložte fotografiu)
 • Montážny plán s vyznačenými deklarovanými časťami

 

4. Záručné podmienky

 • Podľa občianskeho zákonníka poskytuje predávajúci na zakúpený tovar záruku 2 roky s možnosťou vrátenia tovaru do 14 dní, ak nebol vyrobený podľa špecifikácií zákazníka. V prípade firiem podľa Obchodného zákonníka 12 mesiacov, bez možnosti vrátenia do 14 dní. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záručná doba pre firmy a samostatne zárobkovo činné osoby je 6 mesiacov na všetky výrobky.
 • Záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.
 • V prípade výmeny výrobku sa záruka nepredlžuje.
 • Akékoľvek ďalšie nároky sa budú uplatňovať na základe tohto nového záručného listu.

 

5. Všeobecné podmienky

 • Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol reklamovaný v záručnej dobe.
 • Ku každej položke je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný list.
 • Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom faktúry pri prevzatí tovaru.
 • Ak tovar neodovzdá predávajúci, za prevzatie tovaru sa považuje okamih, keď kupujúci prevezme tovar od dopravcu.
 • Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozpor medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo ak kupujúci nedostane spolu s dodávkou správne vyplnenú faktúru, je povinný bezodkladne, najneskôr však do troch dní, zaslať písomnú alebo e-mailovú správu na adresu predávajúceho, ktorý faktúru vyhotovil.
 • Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že sa na prípadný neskorší nárok nebude prihliadať.
 • Sťažnosť bude vybavená v súlade s § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Položky s nulovou nákupnou cenou sú tovary, ktoré sa oceňujú dodatočne podľa požiadaviek zákazníka. Dôvodom je veľký počet kombinácií a potrebné spresňujúce informácie, ktoré sú potrebné na určenie správnej ceny. V tomto prípade nejde o nákup, ale o cenový prieskum.V týchto prípadoch si vyhradzujeme právo túto objednávku nevykonať.