940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00
940 499 552   Po - Pia 8:00 - 16:00

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tento eshop prevádzkuje: 

Nábytek Pegas s.r.o Vratimovská 618,739 34 Václavovice,ČR IČ: 06296505, DIČ: CZ06296505 ,Zapísané v OR na KS v Ostrave, oddiel C, vložka 71410  

www.nabytok-pegas.sk

pegas@nabytok-pegas.sk

 

 

1.Všeobecné ustanovenia

 • Tieto podmienky definujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim www.nabytok-pegas.sk, ktoré sú pre obe strany záväzné.

 

2. Objednávanie tovaru

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a požiadaviek uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva vzniká formálnym potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.
 • Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy objednávky - množstva tovaru, výšky ceny, nákladov na dopravu, vzdialeností atď., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. písomne alebo telefonicky.
 • Objednávka sa považuje za neplatnú, ak kupujúci odmietne vykonať autorizáciu požadovaným spôsobom.
 • Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade chyby v cenotvorbe.
 • Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane nesplní svoju povinnosť prevziať tovar a zaplatiť cenu.
 • Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky na www.nabytok-pegas.sk kupujúci dáva súhlas so zhromažďovaním a archiváciou osobných údajov a jeho nákupov od potvrdenia objednávky predávajúcim začína plynúť dodacia lehota.
 • Cena tovaru je bez dekorácií, spotrebičov, pevného vnútorného vybavenia.

 

3. Ceny a platby

 • Doprava pred domom po celej SR: 
 • pri objednávkach do 122 EUR - 17 EUR poštovné, balné a manipulačný poplatok
 • pri objednávkach nad 122 EUR - 28 EUR poštovné, balné a manipulačný poplatok
 • pri objednávkach nad 1020 EUR - zadarmo - doprava, balné a manipulačný poplatok (neplatí u sedačiek z dôvodu priestorovej náročnosti)
 • osobný odber na Slovensku není možný.
 • poplatok za dobierku - 2 Eura (platba bankovým prevodom, on-line kartou a splátkový predaj zdarma)
 • Preprava sa uskutočňuje na adresu uvedenú v objednávke, k prvým dverám. Nezahŕňa výnos tovaru. Naši vodiči Vám radi pomôžu s odnosom tovaru po vzájomnej individuálnej dohode na základe primeraného ohodnotenia, podľa povahy tovaru a miestnej dizpozicii . Táto možnosť nie je k dispozícii pre tovar, ktorý nie je možné odniesť jednou osobou, z dôvodu miestnej dostupnosti a pre ťažký, alebo objemný tovar (ťažké alebo veľké balíky, pohovky, rohové súpravy). V tomto prípadě musí byť výnos tovaru individuálne dohodnutý pri objednávke (nie pri dovoze tovaru na adresu zákazníka).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky sa posielajú od 1.1.2022 na dobierku 20 EUR klientom, po výbere môže klient vrátiť aj na dobierku 20 EUR, alebo pri doručení tovaru, kde bude táto suma odpočítaná a klient si ušetrí cestu na poštu.

 • Preprava, ak tovar už bude prepravovaný (nakládka sa vykonáva aspoň deň vopred, keď je klient kontaktovaný telefonicky a ak sa nedovoláme, je zaslaná SMS) bude účtovaná znova, kvôli zmarenej preprave, následné prekládky vodičom, aby sa dostal k ďalšiemu tovaru, ktorý je stanovený a potrebné zbytočné vykladanie.
 • Ceny sú uvedené na webovej stránke www.nabytok-pegas.sk sú platné v čase objednávky.
 • Kúpna cena sa považuje za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo zaplatením celej sumy v hotovosti v predajni predávajúceho alebo vodičovi.
 • Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži aj ako daňový doklad a dodací list.
 • Kupujúci môže prevziať tovar až po úplnom zaplatení, ak nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, že kupujúci uhradí platbu vopred a predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci bezodkladne vráti plnenie, zálohu zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota závisí od spôsobu vrátenia (prevod, poštový prevod).
 • V prípade objednávok klienta a ich kompletizácie , môže byť účtovaný storno poplatok vo výške 10 %, ak klient zruší objednávku po jej naskladnení dodávateľmi v našom sklade, a to z dôvodu nákladov vzniknutých pri skladovaní a realizácii tejto objednávky.
 • Ak je pri položke uvedená nulová cena alebo je uvedená nezvyčajne nízka cena, vyhradzujeme si právo objednávku nespracovať alebo ak ide o chybu pri importe ceny. 

 

4. Cena komunikácie

 • Cena za komunikáciu, keď klient volá na našu linku, je cena tarify klienta. Neúčtujú sa žiadne poplatky

 

Spôsoby platby:

1. Bankovým prevodom:

 • Ak platíte bankovým prevodom, najprv vám vystavíme zálohovú faktúru, ktorú vám zašleme e-mailom.
 • Na zálohovej faktúre budú uvedené všetky iniciály a číslo účtu, na ktorý sumu uhradíte.
 • V prípade objednávky zadanej na výrobu alebo objemnejšieho tovaru môže byť klient požiadaný o zálohu vo výške 20-30 percent na účely individuálneho vyzdvihnutia, pri výrobe v konkrétnej kombinácii a v rámci zálohy toto potvrdenie o jej odvoze, alebo pri objemnejšom tovare na prepravu.
 • Ide o zmluvu o dielo.

 

2. Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru:

 • Pri osobnom odbere alebo pri prevzatí od prepravnej služby na adrese zákazníka.

 

3. Platba kartou pri prevzatí tovaru:

 • Pri osobnom odbere alebo pri prevzatí od prepravnej služby na adrese zákazníka.

 

4. Platba kreditnou kartou on-line alebo kliknite na svoje internetové bankovníctvo v košíku:

 • Platba kreditnou kartou ihneď po odoslaní objednávky prostredníctvom platobnej brány.
 • https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
 • v košíku v kroku 2. zadáte buď :
  -platba online a zadanie údajov o kreditnej karte
  -platba cez tlačidlo svojho internetového bankovníctva, kde budete presmerovaní do svojho internetového bankovníctva cez platobnú bránu
 • Kontaktné údaje spoločnosti ComGate Payments, a.s., vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy pre prípadné sťažnosti alebo otázky týkajúce sa platieb:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
  E-mail: platby-podpora@comgate.cz
  Tel: +420 228 224 267

  

 

5. Záruka

 • Predávajúci poskytuje na predávaný tovar záruku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je k dispozícii online katalóg na webovej stránke www.nabytok-pegas.sk uvedené inak pre daný výrobok, je záručná doba pre výrobky všetkých značiek 24 mesiacov.
 • Ak je tovar zakúpený pre spoločnosť, záruka je 6 mesiacov.
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné chyby, ktoré neboli spôsobené neodbornou alebo neopatrnou manipuláciou, používaním výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, prírodnými katastrofami.
 • Ak sa na nábytku vyskytnú chyby, nábytok nemontujte - z dôvodu možnosti reklamácie jednotlivých dielov.
 • Miesto, kde môžete podať žiadosť, je. kontakty Václavovice, Vratimovská 618, 739 35

 

6. Vrátenie tovaru

 • Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení ustanovenia § 53 ods. 7 a 10 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.
 • Ak sa tak rozhodne, musí tovar zaslať späť nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebovania v stanovenej lehote (rozhodujúci je dátum prijatia).
 • Pred odoslaním na našu adresu pošlite (e-mailom alebo faxom) formálne odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky.
 • Prosím, uveďte nám aj dôvod (nie je zákonom vyžadovaný a nie je podmienený vrátením ceny tovaru) - pomôže nám to zlepšiť naše služby, ďakujeme za pochopenie.
 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
 • Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nedodrží dodacie podmienky.
 • V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu spôsobenú týmto konaním.
 • Predávajúci si uplatňuje právo na úhradu nevyhnutných nákladov, najmä v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorý musel byť obstaraný na žiadosť zákazníka, alebo v prípade, že v súvislosti s dodaním tovaru už vznikli preukázateľné náklady, napr. na zbytočnú dopravu a pod.
 • V prípade tovaru, ktorý je objednaný na výrobu v prevedení podľa požiadaviek klienta: napr. farba, špecifické rozmery, prevedenie strany výrobku, materiál náteru alebo iné, budú klientovi účtované už vynaložené náklady na objednávku alebo stiahnuté zo zaslanej zálohy.
 • Taktiež na tovar, ktorý bol vyrobený výrobcom na zákazku pre zákazníka a už bol dodaný, sa nevzťahuje možnosť vrátenia peňazí podľa § 53 ods. 8 písm. c) Občianskeho zákonníka, ak sa má za to, že ide o dojednanú zmluvu o dielo ako dodávku tovaru prispôsobeného prianiam spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Tovar, ktorý bol prispôsobený špecifickým požiadavkám alebo prispôsobený konkrétnej osobe alebo miestu. Ide o prípady, keď je objednaný tovar jedinečný.
 • V prípade už zmontovaného alebo použitého tovaru je predávajúci oprávnený znížiť sumu vrátenia peňazí za tovar kupujúcemu, pretože vrátený tovar už nemožno považovať za nový v pôvodnom stave.
 • Tovar objednaný našou spoločnosťou nie je možné vrátiť v 14-dňovej lehote, pretože ide o zmluvu o dielo.
 • Podľa § 1832 O.Z. informujeme vás, že podľa ust.:(1) Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, obchodník bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vráti spotrebiteľovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.
 • Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov: mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov je systém, ktorý poskytuje alternatívny postup riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi mimo tradičného súdneho systému. V prípade nespokojnosti sa zákazník môže obrátiť so svojou sťažnosťou na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade Česká obchodná inšpekcia ako príslušný orgán štátneho dozoru. Česká obchodná inšpekcia má k dispozícii aj potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže spotrebiteľ riešiť spor. Viac informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na webovej stránke Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz
 • V prípade odstúpenia od zmluvy po 14 dňoch si vyhradzujeme právo tovar neprijať alebo v prípade individuálneho súhlasu znížiť sumu z dôvodu kontroly stavu tovaru a jeho kompletnosti, času s prevzatím tovaru, jeho opätovného naskladnenia a potrebných dodatočných prác.
 • V súvislosti s reklamáciou sa za nesprávne pripravený alebo nevhodný priestor na inštaláciu tovaru (rovnosť podláh, stien, nosnosť podláh a stien, vlhkosť atď.).
 • Vrátenie zásielky na dobierku nie je možné a všetky takéto zásielky sú okamžite odmietnuté a vrátené odosielateľovi.
 

7. Tovar

 • Čalúnnické látky a farebné odtiene dreveného nábytku sa môžu líšiť od skutočnosti (z technických dôvodov, nastavenia monitora, veku, osvetlenia v miestnosti atď.).
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu odtieňa čalúnenia a dreva v závislosti od výrobných zmien výrobcu, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
 • Taktiež sa môže stať, že pri dvoch dodávkach rovnakého farebného odtieňa v rôznom čase môže dôjsť v dôsledku inej šarže materiálov k rozdielu vo farbe a štruktúre, ktorý nemožno ovplyvniť a ani reklamovať.
 • Fotografia tovaru je ilustračná a výrobca si vyhradzuje právo na úpravu tovaru
 • Dekorácia nie je súčasťou výrobku.
 • Povolená tolerancia rozmerov nábytku +-5 %.

 

8. Informačné oznámenia (EET)

 • Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe.
 • Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online, v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín. 

 

9. Záverečné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje predávajúcemu, že súhlasí s cenou za objednaný tovar vrátane všetkých nákladov na dopravu a prepravu a so všetkými podmienkami v znení platnom v čase vyhotovenia a odoslania objednávky.
 • kupujúci je viazaný zaslanou objednávkou počas lehoty určenej na dodanie tovaru.
 • Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka výslovne dohodli, že pokiaľ nie je v obchodných podmienkach výslovne uvedené inak, ich práva a povinnosti sa riadia Obchodným zákonníkom, najmä § 409 a nasl.
 • Uvedené termíny dodania tovaru sú len informatívne a sú spresnené telefonicky (na požiadanie je termín potvrdený písomne) a nie sú záväzné, pretože dostupnosť v súčasnosti 15 000 položiek a mnohých výrobcov a dodávateľov sa môže priebežne meniť a nie je vždy reálne ich zabezpečiť.
 • Tovar, ktorý je uvedený ako skladom, sa môže nachádzať aj v externých skladoch u dodávateľov.
 • Klient nemôže tvrdiť veci, ktoré neuvádzame, a iba odvodzovať informácie (napr. farebný odtieň položky uvedený ako strieborný alebo strieborný neznamená, že je strieborný , atď.)
 • Žiadosti o potvrdenie alebo predloženie dokumentov podliehajú individuálnemu poplatku.

 

Dodacie podmienky

1. Čas dodania

 • Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky za predpokladu, že sú doručené všetky dokumenty potrebné na jej včasné spracovanie.
 • Predávajúci si vyhradzuje dodaciu lehotu 0-10 týždňov z dôvodu veľkej variability výrobkov (týka sa to čalúneného nábytku alebo iného sortimentu, počas vianočných sviatkov alebo z iných dôvodov, keď výrobcovia a dodávatelia nie sú schopní odhadnúť reálne dodacie lehoty).
 • Termíny dodania uvedené pri jednotlivých položkách majú len informatívny charakter a nie sú záväzné.
 • Po odoslaní objednávky vás budeme najneskôr nasledujúci pracovný deň telefonicky kontaktovať a oznámime vám predpokladaný dátum dodania.
 • V prípade požiadavky na expresnú realizáciu objednávky kontaktujte našich pracovníkov na tel. +421 940 499 552.
 • Ak predávajúci nedodá tovar v stanovenej lehote 0-7 týždňov, oznámi to kupujúcemu a zároveň mu oznámi predbežný termín dodania alebo ponúkne iný výrobok porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade však musí o schválenie požiadať predávajúci.

 

2. Dodanie tovaru

 • Predávajúci bude informovať kupujúceho o dodaní tovaru telefonicky, e-mailom, faxom pred dodaním tovaru.
 • V prípade objednávky na výrobu alebo väčšieho objemu a hmotnosti môže byť zákazník požiadaný o zálohu vo výške 20-30 % z ceny tovaru. Aj z dôvodu jeho individuálnej prípravy v špecifickej kombinácii a pod zálohou tohto potvrdenia o jeho odstránení .
 • Kupujúci je povinný zabezpečiť dostatočný počet osôb na montáž objednaného tovaru, na riadne prevzatie tovaru, na kontrolu neporušenosti obalov, počtu balení a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne informovať zodpovednú osobu (vodiča).
 • Podpisom faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka splnila všetky vyššie uvedené podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie poškodenia obalu zásielky sa nebude prihliadať.
 • Faktúra slúži aj ako daňový doklad.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne skontrolovať dodaný tovar a v prípade nekompletnosti tovaru podať písomnú správu - max. e-mailom. do 2 pracovných dní odo dňa doručenia.
 • Neskoršie nároky nebudú vyrovnané.
 • Ak kupujúci nebude môcť prevziať tovar v stanovený deň, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa dodania (z dôvodu plánovania trasy, vyťaženia auta atď.).
 • Ak kupujúci odmietne prevziať tovar, ak ho nemožno zastihnúť na kontaktnej adrese, predávajúci si uplatní nárok na náhradu nákladov spojených s doručením tovaru.
 • Preprava, ak už bude tovar prepravovaný (nakládka je minimálne deň vopred, kedy je klient telefonicky kontaktovaný a ak sa neozveme, je zaslaná SMS), bude opäť spoplatnená, a to z dôvodu zmarenej prepravy, následnej prekládky vodičom a nutnej zbytočnej vykládky (tovar do 5000 Kč - 290 Kč, nad 5000 Kč - 490 Kč, v prípade bezplatnej prepravy je táto preprava už zahrnutá v cene tovaru a bude tiež reklamovaná a bude tiež reklamovaná viď predchádzajúce informácie).Táto suma sa bude požadovať aj v prípade, že tovar spĺňa uvedené parametre a nie je prijatý. To neplatí v prípade dodania poškodeného tovaru.

 

3. Ďalšie ustanovenia

 • Tovar sa doručuje pred dom kupujúceho v závislosti od dostupnosti vozidla.
 • Vodič obvykle jazdí bez Spolujazdca, takže nie je schopný vynášať tovar po domoch alebo poschodiach.
 • Naša spoločnosť je schopná zabezpečiť dodanie tovaru, ktorý je uvedený v čase objednávky.
 • Záujem o odvoz alebo montáž je potrebné uviesť v poznámke pri objednávaní tovaru.
 • Po prijatí objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu predbežnú kalkuláciu.
 • Cena - individuálne podľa tovaru a miestnej dispozície
 • Tovar uvedený ako skladom sa môže nachádzať aj v externých skladoch dodávateľov.
 • Služba Take-out je za príplatok, predajca si vyhradzuje právo túto službu odmietnuť z časových alebo kapacitných dôvodov.
 • Záloha sa používa na pokrytie nákladov na zabezpečenie, skladovanie a manipuláciu s tovarom v prípade jeho nevyzdvihnutia. Taktiež za administratívne práce spojené s realizáciou a dokončením zákazky.
 • Objednávka na montáž a odvoz je záväzná, ak je táto služba pri dovoze tovaru odmietnutá, predávajúci bude kupujúcemu účtovať náklady spojené s odmietnutím.

 

Zásady podávania sťažností

Ako sa vyhnúť neoprávnenej reklamácii

Ošetrenie čalúneného nábytku

 • predĺženie životnosti tkaniny pravidelným ošetrovaním a čistením
 • prach nemá priaznivý vplyv na materiál čalúnenia
 • priame slnečné svetlo škodí textilným vláknam aj farbám, preto sa odporúča používať závesy, markízy a žalúzie, aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu
 • pri čistení je potrebné dodržiavať postup predpísaný výrobcom čistiacich prostriedkov
 • škvrny sa musia okamžite odstrániť
 • ošetrovať textílie len prípravkami určenými na tento účel
 • škvrny neutierajte, len ich povysávajte čistou, najlepšie bielou handričkou
 • nečistite náterový materiál kefou s drsnou textúrou
 • pri čistení nepoužívajte benzínové čistiace prostriedky
 • chrániť krycí materiál pred ostrými predmetmi
 • bočná konštrukcia operadla nie je určená na sedenie
 • typy pohoviek nie sú určené na každodenné spanie
 • Bežný rozdiel vo farbe alebo štruktúre nie je reklamovateľnou vadou čalúnenia, drevených alebo dyhovaných materiálov; drobné rozdiely vo vzore alebo farebnom tóne nie sú reklamovateľnou vadou prírodných, textilných materiálov, najmä v prípade tovaru objednaného dodatočne.
 • Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu vody alebo vodnej pary, sálavého tepla, priameho slnečného tepla a UV žiarenia.
 • Výrobky musia byť vodorovné, nerovný povrch musí byť obložený.
 • Rozmerové rozdiely čalúneného nábytku v rámci tolerancií nie sú dôvodom na reklamáciu.
 • Dovozca si vyhradzuje právo na drobné odchýlky v technológii predávaného tovaru.
 • Prirodzené starnutie čalúnnického materiálu alebo kože, usne, ekokože (rôzne prejavy blednutia, praskania, rozmerových zmien, rozťahovania, tuhnutia, krehkosti) nie je chybou materiálu a nemožno ho zamieňať s jeho životnosťou.
 • Zvukové prejavy (poťahové látky, kovové alebo drevené časti) na výrobku nie sú reklamovateľnou vadou.
 • Pre dlhú životnosť poťahovej látky nesmie dôjsť k priamemu kontaktu ľudskej pokožky s povrchom poťahovej látky, postupnému vnikaniu ľudského potu, mastnoty a nečistôt pri nadmernom potení, vnikaniu nečistôt, mastnoty z ľudských vlasov, znečisteniu povrchu poťahovej látky domácimi zvieratami, zašpineniu a znečisteniu povrchu od oblečenia užívateľov, na ktorom môže byť farba nedostatočne fixovaná, zašpineniu a znečisteniu od posteľných prikrývok a iných odhodených predmetov, poškriabaniu a roztrhnutiu poťahovej látky rôznymi predmetmi (kľúče, topánky, nity, klince, škrabky), pádom, odreninami a hrubými nárazmi pri premiestňovaní, manipulácii a preprave, poškodeniu vonkajšími vplyvmi - ohňom, cigaretou, zaplavením vodou.

 

Na odstránenie nečistôt odporúčame:

 • Slabý roztok mydla, suchá pena - najlepšie špeciálne prípravky na čalúnený nábytok (špeciálne obchody , drogérie).
 • Pri týchto výrobkoch postupujte podľa pokynov na poťahovej látke, čistite po smere vlasov (nikdy nečešte krúživými pohybmi), neumývajte (väčšie množstvo vody môže výrobok znehodnotiť), nežehlite.

 

Ošetrenie dreveného, dyhovaného a laminátového nábytku

 • výrobok nečistite abrazívnymi prostriedkami, organickými rozpúšťadlami ani inými agresívnymi chemikáliami.
 • Ak si nie ste istí vhodnosťou čistiaceho prostriedku, nepoužívajte ho !!

 

 

 • Nevystavujte výrobok dlhodobému pôsobeniu vody alebo vodnej pary, sálavého tepla, priameho slnečného tepla a UV žiarenia.
 • Prach z nábytku odstráňte čistou, mäkkou prachovkou, ktorá nemá abrazívny účinok.
 • Čistenie by sa malo vykonávať bežnými čistiacimi prostriedkami a potom utrieť do sucha.
 • Z času na čas skontrolujte a utiahnite všetky skrutky a skrutky na výrobku, aby ste zabezpečili dlhšiu životnosť výrobku.
 • Ak je podlaha nerovná, je potrebné upraviť dvere vyrovnaním pomocou nastavovacích skrutiek na závese dverí.
 • výrobky musia byť vodorovné a nerovnosti musia byť rovné.
 • V prípade výrobku s posuvnými dverami musí byť skrinka umiestnená do úrovne, ktorá zabezpečí ľahký chod dverí.
 • Chybou pre sťažnosť nie sú zvukové prejavy.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby výrobku spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym skladovaním, skutočnou prepravou, manipuláciou, nesprávnou montážou zo strany spotrebiteľa a nesprávnym používaním.

 

Postup pri podávaní sťažností

1. Povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný dodaný tovar bezodkladne skontrolovať a prípadné zistené vady čo najskôr oznámiť predávajúcemu.
 • Neúplnosť tovaru je potrebné nahlásiť do 2 pracovných dní odo dňa doručenia, neskoršie reklamácie sa nebudú vybavovať.
 • V súvislosti s reklamáciou sa za nesprávne pripravený alebo nevhodný priestor na inštaláciu tovaru (rovnosť podláh, stien, nosnosť podláh a stien, vlhkosť atď.).
 • Ak sa na nábytku vyskytnú akékoľvek chyby, žiadame vás, aby ste v montáži nepokračovali, aby sme mohli nábytok vymeniť alebo nahradiť. reklamácie chybných dielov.
 • V prípade, že si klient neprevezme reklamovaný tovar (klient je o tom písomne informovaný e-mailom alebo SMS), bude mu účtovaný poplatok za uskladnenie vo výške: do 20 kg - 8,5 EUR/mesiac, nad 20 kg - 20,5 EUR/mesiac.
 • Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci prijal reklamovaný tovar od kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať jednotlivé časti po vybalení. V prípade, že zistí chybu, má právo uplatniť reklamáciu.
  Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť reklamáciu, ak zákazník zistí chyby po nesprávnej inštalácii.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať jednotlivé diely po vybalení a pred montážou.

 

2. Povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci rozhodne o reklamácii do 30 pracovných dní od dodania reklamovaného tovaru.
 • Kupujúci bude informovaný e-mailom, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 • Sťažnosti sa vybavia čo najskôr k spokojnosti zákazníka, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatie reklamovaného tovaru, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 • Ak predávajúci nie je schopný dodržať zákonnú lehotu, bude kupujúceho informovať včas, aby mohol reklamáciu vyriešiť individuálne.

 

3. Spôsob vybavovania sťažností

Reklamaci možno podať týmito spôsobmi:

 • Doručenie tovaru zmluvným prepravcom na adresu predávajúceho: pobočka Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00, vrátane popisu poškodeného tovaru pre správne posúdenie oprávnenosti reklamácie a začatie reklamačného konania.
 • E-mailom a doručením tovaru na našu pobočku Ostrava Hrabová, U řeky 829 720 00, vrátane popisu poškodeného tovaru pre správne posúdenie oprávnenosti reklamácie.
 • Osobným odovzdaním na pobočke Ostrava Hrabová, U řeky 829,720 00 v pracovnom čase (dni od 9:00 do 15:00).

Kupujúci je povinný uviesť a zdokladovať reklamáciu:

 • Objednávacie číslo
 • Kópia faktúry
 • Vyplnený formulár žiadosti
 • Stručný opis závad tovaru (ak je to možné, priložte fotografiu)
 • Montážny plán s vyznačenými deklarovanými časťami

 

4. Záručné podmienky

 • Záručná doba je 24 mesiacov pre všetky výrobky, ak nie je uvedené inak.
 • Záručná doba pre firmy a samostatne zárobkovo činné osoby je 6 mesiacov na všetky výrobky.
 • Záruka sa predlžuje o čas, počas ktorého bol výrobok v záručnej oprave.
 • V prípade výmeny výrobku sa záruka nepredlžuje.
 • Akékoľvek ďalšie nároky sa budú uplatňovať na základe tohto nového záručného listu.

 

Právo uplatniť záruku zaniká:

 • Poškodenie tovaru pri manipulácii.
 • Drobné zmeny v štruktúre materiálu alebo farebné rozdiely, ktoré nemajú vplyv na používanie tovaru, sú nepatrného charakteru a zjavne neovplyvňujú pevnosť a vizuálnu stránku tovaru, nemožno reklamovať.
 • Nesprávna inštalácia, manipulácia, prevádzka alebo používanie výrobku v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Použitie v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii.
 • Tovar bol poškodený prírodnými živlami.
 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažením alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.
 • V súvislosti s reklamáciou sa za nesprávne pripravený alebo nevhodný priestor na inštaláciu tovaru (rovnosť podláh, stien, nosnosť podláh a stien, vlhkosť atď.).
 • Neposkytnutie tovaru našej pobočke na vyriešenie prípadnej reklamácie na posúdenie a možnosť dať tovar do poriadku. 

 

5. Všeobecné podmienky

 • Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a vzťahuje sa na tovar, ktorý bol reklamovaný v záručnej dobe.
 • Ku každej položke je priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný list.
 • Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom faktúry pri prevzatí tovaru.
 • Ak tovar neodovzdá predávajúci, za prevzatie tovaru sa považuje okamih, keď kupujúci prevezme tovar od dopravcu.
 • Ak kupujúci zistí akýkoľvek rozpor medzi údajmi na faktúre a skutočne dodaným tovarom (napríklad v druhu alebo množstve) alebo ak kupujúci nedostane spolu s dodávkou správne vyplnenú faktúru, je povinný bezodkladne, najneskôr však do troch dní, zaslať písomnú alebo e-mailovú správu na adresu predávajúceho, ktorý faktúru vyhotovil.
 • Ak tak neurobí, vystavuje sa riziku, že sa na prípadný neskorší nárok nebude prihliadať.
 • Sťažnosť bude vybavená v súlade s § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Položky s nulovou nákupnou cenou sú tovary, ktoré sa oceňujú dodatočne podľa požiadaviek zákazníka. Dôvodom je veľký počet kombinácií a potrebné spresňujúce informácie, ktoré sú potrebné na určenie správnej ceny. V tomto prípade nejde o nákup, ale o cenový prieskum.V týchto prípadoch si vyhradzujeme právo túto objednávku nevykonať.